Aanbod

Waarom ouders bewust kiezen voor een kleine groene  kleuterschool ?

Rust en eenvoud

De Buitenkans is een school waar kleuters volgens hun eigen tempo, interesses en talenten kunnen instappen in het onderwijsgebeuren.  De kleine groep kinderen zorgt voor een natuurlijke overgang van peutertijd tot kleutertijd. Hier leren kinderen  samenwerken, jongste en oudste kleuters zorgen voor mekaar. Kinderen hebben hier een  “thuisgevoel”.

Iedere kleuter goed in zijn vel 

We willen onze kleuters laten opgroeien in een aangename en zachte omgeving. Elk kind mag hier op zijn eigen tempo ontwikkelen en dit in zijn tijd.

We zijn dan ook sterk bezig met sociale vaardigheden. Conflicten gaan we niet uit de weg, we leren er mee omgaan. Zo is het leven op school aangenaam voor iedereen. We zijn pas tevreden als elk kind bij ons goed in zijn vel zit ! 

Mekaar echt leren kennen

Als kleine school hebben we tijd en ruimte om elk kind individueel te benaderen en grondig te leren kennen. Juffen en directie staan de hele dag beschikbaar voor de kinderen. Ook over de middag zijn we bij de kinderen. Dit biedt houvast, veiligheid en geborgenheid voor iedere kleuter.  Bij  een  ruzie  lossen  de  kinderen  het  probleem  zelf  op  aan  de  vriendenmuur.

Samen maken we school

Met vallen en opstaan leert je kind zelfstandig worden en krijgt het stap voor stap verantwoordelijkheid.  Zo laten we je kleuter mee nadenken over de thema’s en organisatie in de klas. Hun inbreng is voor ons heel belangrijk.

Buiten bewegen

Elke dag buiten lesgeven in de speelleertuin : Ze worden minder ziek,  ze krijgen meer beweging, ze leren risico’s inschatten, ze worden heel sociaal, het bevordert hun motoriek, ze krijgen respect voor de natuur : daarom gaan we elke dag in onze speelleertuin spelen zodat we de natuur kunnen zien, proeven, voelen en ruiken. We gaan zwemmen met de ganse groep,  we gaan zoveel mogelijk op uitstap, we leren elke kleuter  fietsen : eerst met de loopfiets, dan de driewieler  om uiteindelijk zonder steunwieltjes te kunnen fietsen.

Ervaringsleren

We laten onze kleuters vrij experimenteren beleven en uitproberen. Want : wat ik hoor zal ik vergeten, wat ik zie zal ik onthouden, wat ik doe zal ik beter begrijpen. Kleuters hebben een grote inbreng in de thema ’s en organisatie van de klas.

Ouders

Ouders, grootouders, buren zijn heel belangrijk, we hebben hen nodig.  In samenwerking genieten we van elkaars talenten.  Ouders helpen mee aan het schoolfeest, bij activiteiten in de klas, opa’s herstellen onze fietsjes, oma’ vergezellen ons op uitstap of helpen mee in de klas of gaan mee zwemmen, ook het onderhouden van de tuin doen we samen.