Outdoor education

Wat is dit?

verwondering natuur creativiteit onderzoekend leren

Een openluchtschool of buitenschool (Engels : Open-air school, Frans: école de plein air, Duits : Freiluftschule) is een school waar het lesgeven zo veel mogelijk in de openlucht plaatsvindt.

Kinderen gaan op zoek naar avontuur, ontdekken, bewegen en  vinden het ook soms spannend om de vaste kader los te laten.

De Buitenschool staat voor onderwijs  met impact en wordt gerund door een team bevlogen en enthousiaste leerkrachten en directie.

Onderwijs waar verwondering, avontuur, natuur, creativiteit en onderzoekend leren en het kind letterlijk de ruimte krijgen. Daar gaan we voor! We gaan graag samen met kinderen en leerkrachten op zoek naar waardevolle speelleerplekken buiten de gebaande paden.   Leren met hoofd, hart en handen! Dit gaat door in onze nieuwe speelleertuin.

Wij geloven in de kracht van natuurlijke speel- en leerlandschappen waarin nieuwsgierigheid, spel, ontdekken, bewegen, creëren en samenwerken, de motor zijn om tot leren te komen. We ontwerpen buitenlessen waarbij kinderen fysiek, cognitief en sociaal worden uitgedaagd. Buiten leren in de natuur is voor ons een antwoord op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarin de roep om duurzaam denken, vergroenen en gezond gedrag steeds groter wordt.

Buiten leren biedt tal van kansen om tot leren te komen. Doorheen alle vakgebieden (ZILL) bepalen we de doelen waar we op een” buitendag” mee werken.

De persoonsgebonden ontwikkelingsvelden en de cultuurgebonden ontwikkelingsvelden komen op verschillende manieren aan bod doorheen alle hoeken.  Elke werkplek heeft zijn eigen lesfiche met daarop de doelstellingen, materialen en afspraken.  Alle dominante ontwikkelingsdoelen zijn uitgewerkt in de verschillende werkplekken en/of activiteiten.

We bepalen  een aantal doelen welke we rondom een thema inbedden. Daarnaast houden we ruimte voor het experiment, ontdekkingen van kinderen en met wat de natuur ons die dag te bieden heeft. Samenwerken, ontdekkend en onderzoekend leren en creativiteit zijn een aantal uitgangspunten waarmee we werken.

We kiezen er bewust voor om :

 •  de kleuters  te laten helpen ’ s morgens om de tuin “leerklaar” te zetten.
 • in te spelen op wat de kinderen ontdekken, aanbrengen.

Waarom doe we dat ?

=>Kernpunten van de Buitenkansvisie.

 • Innovatief onderwijs project
 • streeft naar het halen van ontwikkelingsdoelen op een inspirerende locatie

Wij geloven  in een buitenschool omdat de combinatie van de natuur  ons zoveel meer biedt dan we vaak beseffen. Respect hiervoor ontwikkel je alleen door er te zijn. Kinderen kunnen onderzoekend en ontwerpend leren in een ongestructureerde, buitenomgeving. Leraren mogen ervaren en leren om zo het onderzoekende leren van hun kinderen te begeleiden. De buitenschool is een gouden combinatie. En elke keer weer zien we de bevestiging daarvan in het geluk en plezier van de kinderen.  Wij ontwerpen  spelen met leeraanleidingen in de natuur waarbij alle zintuigen worden aangesproken. Deze manier van werken schept een blijvende herinnering en ervaringsbasis voor het leren van een kind (en misschien wel voor het leven).

De aangelegde speelleertuin  ging van start op september 2018 en werd het hele jaar nog verder aangebouwd, is gestart als innovatief onderwijsproject en wordt ondersteund door de Gemeente Avelgem en de Vlaamse overheid (M.O.S- dossier).

De Buitenkans ontwikkelt buitenonderwijs, omdat buiten leren vele voordelen met zich meebrengt :

 • Zintuigelijk leren.
 • Ervaringsgericht leren (=leren door te doen).
 • Vrije en artistieke expressie.
 • Gericht op maximale ontplooiing van ieder kind, dat tegelijk verantwoordelijkheid leert dragen voor de groep.
 • Gezondheid : immuniteit opbouwen, stress verminderen, verse lucht, zonneschijn, …

Wij geloven in de kracht van natuurlijke speel- en leerlandschappen waarin nieuwsgierigheid, spel, ontdekken, bewegen, creëren en samenwerken, de motor zijn om tot leren te komen.

Wij staan voor breinvriendelijk onderwijs waarin alle domeinen aan bod komen. Van rekenen en taal tot aan de muzische vakken. Daarnaast komen persoonsgebonden, sociale en motorische doelen aan bod.

Hoe doen we dat ?

=> inplanting van de buitenhoekjes

 • B1 Poppenhoek
 • B2 Prik-, knip-, en kleurboek,  Wereldhoek, Krijtbord
 • B3 Moestuin
 • B4 Techniekhoek, ontdekbak, klein constructiemateriaal, winkel
 • B5 Taalhoek, verteltafel
 • B6 Stiltehoekje, godsdienst
 • B7 Dierenpark
 • B8 Blote voeten pad
 • B9 Koer
 • B10 Zandbak
 • B11 Timmerhoek
 • B12 Fietsen
 • B13 Speelheuvel
 • B14 Openklas
 • B15 Klein poppenhoek
 • B16 Caravan, verkleedhoek
 • B17 Constructiehoek groot/klein, autohoek
 • B18 Media

Plan : inplanting van de hoekjes