Schoolreglement

                                      IK GENIET  –  IK BELEEF  –  IK CREËER

‘Een kind heeft honderd talen,
honderd gedachten,
honderd manieren van denken,
van spelen,
van spreken.’
( Loris Malaguzzi)

Onze kleuterschool is een persoonlijk gebeuren: de kleinschaligheid laat het toe élke kleuter, élke ouder dagelijks persoonlijk te ontmoeten.

Het is heel belangrijk dat uw kleuter zich goed voelt en graag naar de klas komt.

Wanneer een kind zich thuis voelt, kan het GENIETEN van de dingen, de aangeboden activiteiten.

Door te experimenteren, te exploreren, te bewegen, oplossingen te zoeken, succes te ervaren, muzisch bezig te zijn, in boeken te kijken, te luisteren naar verhalen, gezellig samen te zijn,… BELEVEN de kinderen heel veel én leren ze uit wat ze beleven. We vertrekken hierbij steeds vanuit hun leefwereld.

Kinderen verwerken hun ervaringen in eigen creaties. CREËREN kan een kind via bewegingen, geluiden en muziek, via materialen en beelden, via taal of het spelend uitbeelden.

Daar kunnen we als leerkrachten, directie, schoolbestuur en ouders samen aan werken.

Wanneer u interesse hiermee gewekt is, nodigen we je graag uit om een kijkje te komen nemen in onze school. Indien u nog vragen heeft, kunt u gerust contact met ons opnemen.

Pedagogisch project

Pedagogisch project 

Schoolreglement (zie schoolbrochure p18-33)

 SCHOOLBROCHURE 2019-2020